Фуражен завод

Земеделие

Фуражният завод се намира на територията на Свинекомплекса в село Априлци -  проектиран и  изграден по изисквания за производство на комбиниран фураж и притежаващ необходимите разрешителни лицензи.

Заводът обслужва не само изхранването на собствените си животни в Свинекомплекса, а и на такива от други по-малки свинеферми.

Технологията и капацитетът на Фуражния завод дава възможност да се произвежда и друг вид фураж за различни видове животни както и да се предлага на свободния пазар.

 

Земеделската кооперация за добиване на зърно съществува от 2007 г. и обработва 8000 дка, които частично са закупени от компанията а останалата част е под аренда. Обработваната земя се намира в близост до с.Варвара. Оборудван е специализиран машинен парк за извършване на всички дейности по обработката на земята. Произведената реколта  се извозва до Фуражният завод в свинекомплекса  в село Априци за  собствена консумация. Арендодателите имат избор при подписване на договор за рента да изберат вид на рентата -  зърно, пари или месни продукти. Много от тях предпочитат да посрещнат празниците през годината с прясно месо от утвърден партньор-производител, като компанията ОРИОН. Затвореният цикъл на компанията дава възможност на земеделската кооперация да използва добитата от свинете   тор за наторяване на зърнените насаждения. Орион инвестира в специализирана земеделска техника за извозване на твърда и течна тор. Щастливи сме, че опазваме природата, като  използваме естествени стимуланти за  добиване на максимално количество зърно от обработваните земи.

 

© 2015 ArtDesignRentacar. All Rights Reserved. Design by Dimash.