Месокомбинат

Месокомбинатът ни се намира в с. Варвара, общ. Септември. Разположен е в покрайнините на селото и е оборудван изцяло със средства по програма „Сапард”.

Капацитетът на кланницата е 120 прасета на ден. Според технологичните нужди на предприятието прасета се колят 4 дни в седмицата. Предприятието е категоризирано във II – ра категория за преструктуриране от НВМС. За производството на колбаси се използва прясно, охладено свинско месо собствено производство(добито от угоени и здрави животни, при спазване на всички технологични, ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания), сланина, добавки и подправки, съгласно рецептурата. Основните цехове в Месокомбината са три: подготвителен (окачествяване и приемане на месото), обработващ (разфасоване, рязане, смилане, пълнене, термична обработка), заключителен (опаковане, етикиране). Фирмата разполага също така и със складово помещение за съхранение на готовите продукти, сушилни, както и бусове за зареждане на магазинната мрежа и за дистрибутирането на стоката. За осигуряване на високо качество на произведените месни продукти се организира непрекъснат текущ и периодичен контрол – от входящ на всички влизащи в производството суровини, добавки и подправки, през технологичен производствен, до изходящ на готовата продукция.

© 2015 ArtDesignRentacar. All Rights Reserved. Design by Dimash.