Орион работи в затворен кръг н​а производство

Вече 25 години името “Орион” звучи като крупен производител и един от малкото в цяла България със затворен цикъл на производство. Компанията заема сериозно място в разпределението на пазарния дял на национално ниво. Стремежът на фирмата да задоволява потребностите на своите дългогодишни клиенти, допринася за непрестанното модернизиране и интегриране на нови технологии в
бизнеса. В резултат на което, Орион оперира в затворен цикъл на производство. Това дава автономност, защото компанията притежава всички елементи, за да съществува. Това прави Орион независим от промените на пазара и предлага достъпни цени на своите клиенти. Затворения цикъл на фирмата включва:
Земеделска кооперация за добиване на зърно
Собствени зърно база и фуражен завод
Биогаз инсталация
Свинекомплекс
Месодобивен завод
Продукти
Фирмена магазинна и дистрибуторска мрежа
Персонал на компанията

Компанията работи със собствени български суровини, нужни за производство с цел да
се ценят и предпочитат вкусовите качества на “българския продукт”.

  Свинекомплексът се намира в покрайнините на с. Априлци заобиколен от широколистна гора и микро язовир. Разположен е на площ от 132000 кв.м. На тази площ са разположени 27 бр. сгради, необходими да се развива дейността, а именно: халета за отглеждане на различните категории свине, офис сграда, фуражен завод. Капацитетът на свинекомплекса е за 15000 бр. свине, от които 2000 бр. свине-майки с приплоди към тях от всички възрасти. За една година е планирано да се произведат около 40000 бр. угоени прасета до 120 кг. на рампа. За да се достигнат планираните резултати фирмата инвестира 7 млн.лв. в модернизация и оборудване на халетата за хранене и поене; климатизация, отопление и вентилация; подова настилка и външна изолация.

Месодобивният завод на Компанията се намира в с. Варвара, в полите на Родопския балкан. Разположен е на площ от 6 056 кв.м. През 2007г. е изпълнен проект по Програма САПАРД за оборудване на предприятие за месодобив и месопреработка на стойност над два мил. лв. Същият е одобрен по Европейски стандарти за извършване на дейности, свързани със суровини и хранителни продукти от животински произход.

Основната сграда е на 3 етажа и е с площ 2 048 кв.м., в нея са разположени:

– кланица с три линии за клане на свине с капацитет на работа 40 бр. прасета на час, 20 бр. телета на час и 60 бр. агнета на час. Има възможност да се работи на трисменен осемчасов работен цикъл;

– транжорна за разфасоване на трупно месо и разфасовки;

– цех за млени меса и млени заготовки;

– цех за производство на малотрайни и варено-пушени колбаси;

– цех за сурово-сушени продукти;

– сушилни камери за сурово-сушени продукти.

В предприятието работят утвърдени технолози от създаването на кланицата и поддържат и до днес рецептите на продуктите да са оригинални на вкус и да задоволяват вкусовите очаквания на клиентите. Продукцията от месодобивния завод се реализира на българския пазар, предимно във фирмените магазини.

 През 2015 година фирма Орион, постави началото на своят дългогодишен принос за повишаване на екологичния отпечатък на България, като завърши проекта си за изграждане на биогаз инсталация. 

      Този вид инсталация е сред възобновяемите енергийни източници, които доставят енергийна и топлинна енергия без да натоварват околната среда. С този проект Орион оптимизира биоразградимите битови отпадъци, благодарение на които в момента създава и продава изцяло възобновяема електрическа енергия. 

     В допълнение на това, фирмата се възползва от естествено торене на земеделските си кооперации, като използва ненужните преработени ферментации.

     Земеделската кооперация за добиване на зърно съществува от 2007 г. и обработва 8000 дка, които частично са закупени от компанията а останалата част е под аренда. Обработваната земя се намира в близост до с.Варвара. Оборудван е специализиран машинен парк за извършване на всички дейности по обработката на земята. Произведената реколта се извозва до Фуражният завод в свинекомплекса в село Априци за собствена консумация. 

    Арендодателите имат избор при подписване на договор за рента да изберат вид на рентата – зърно, пари или месни продукти. Много от тях предпочитат да посрещнат празниците през годината с прясно месо от утвърден партньор-производител, като компанията ОРИОН. Затвореният цикъл на компанията дава възможност на земеделската кооперация да използва добитата от свинете тор за наторяване на зърнените насаждения. Орион инвестира в специализирана земеделска техника за извозване на твърда и течна тор. 

    Щастливи сме, че опазваме природата, като използваме естествени стимуланти за добиване на максимално количество зърно от обработваните земи. Фуражният завод се намира на територията на Свинекомплекса в село Априлци – проектиран и изграден по изисквания за производство на комбиниран фураж и притежаващ необходимите разрешителни лицензи. Заводът обслужва не само изхранването на собствените си животни в Свинекомплекса, а и на такива от други по-малки свинеферми. Технологията и капацитетът на       Фуражния завод дава възможност да се произвежда и друг вид фураж за различни видове животни както и да се предлага на свободния пазар.

За 25 години на пазара, Орион е доказал своята лоялност към персонала на фирмата. Опита показва, че служителите са един от най-важните компоненти на успешния бизнес. Взаимоотношението с персонала дава възможност на компанията да се развива, като оптимизира работните процеси. Това води до по-висока продуктивност и нарастваща лоялност на клиентите. Трите стълба, на които Орион гради своята връзка с служителите си са: 

Доверие – служителите на фирмата могат да разчитат на мениджърите, на които да споделят своите виждания и предложения относно работния процес.  

Сигурност – 200 работни места, които са подсигурени. През годините Орион не е съкратил нито един работник, а напротив подкрепя ги и им дава сигурност за бъдещи семейни инвестиции.

Дългосрочен кариерен път – възможност за разгръщане на потенциала на всеки работник. През годините Орион дава възможност за реализация на всеки служител към по-отговорна позиция.

СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА, ПИШИ НИ НА: orionweb@abv.bg

Широкоспектърна гама от продукти

С дългогодишен опит в месопреработвателната индустрия, от 1993 г. насам Орион утвърждава своите отношения с клиентите в цяла България. Като най-добър местен доставчик на месо и месни деликатеси, станахме известни с нашите справедливи цени и невероятно качество. Пазарувайте от нас, за да станете друг доволен клиент.