Общи условия

С използването на www.orion.bg Виеследва да се запознаете с приложените настоящи Общи условия, които са неразделна част от всеки сключен договор за покупко-продажба на стоки чрез сайта:www.orion.bg. При всяко сключване на договор за покупко-продажба чрез сайта: www.orion.bg. Клиентът получава актуалните към съответния момент общи условия.

С използването на www.orion.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 18 години.

При неприемане на представените в случая Общи условия в цялост и непредоставяне на изискуемите за сключване на договора за покупко-продажба лични данни ,,Орион Инвест“ ООД не може да осигури възможност на Клиента дистанционно да сключи съответния договор за покупко-продажба.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат реда, начина и условията за поръчкипрез онлайн платформатаwww.orion.bg , собственост на Орион Инвест ООД. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват неразделна част отдоговораза покупко-продажба между ,,Орион Инвест“ ООДи КЛИЕНТА.

,,Орион Инвест“ ООДпредоставя на КЛИЕНТА възможност да поръчвапредлаганите в онлайн платформастоки чрез заявяване на поръчка, взимане на стоката от магазин на фирматаи заплащане на съответната продажна цена, като КЛИЕНТЪТ е длъжен да се съобразява и спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. КЛИЕНТЪТ следва преди да направивалидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн платформаwww.orion.bg  стоки и услуги да се запознае с настоящите Общи условия и да се съгласи с предвиденото в тях.


,,Орион Инвест“ ООДзапазва правото си да променя настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. При промени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес orionweb@abv.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за подаване на заявка се прекратява. Промените в ОБЩИ УСЛОВИЯ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ,,Орион Инвест“ ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

1. Общи положения

По смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените понятия са използвани със следното значение:


,,Орион Инвест“ ООД,със седалище и адрес на управление:град София, община Столична, улица ,,Света София№ 8, с ЕИК 112601497,предлага услугата „подаване на поръчка“ за стоки в онлайн платформаwww.orion.bg.


www.orion.bg  е уеб сайт за онлайн 
поръчки на стоки и услуги, предоставяни от ,,Орион Инвест“ ООД(www.orion.bg ).


Под „стоки и услуги”, предоставяни от 
,,Орион Инвест“ ООДсе разбират:


– 
месо и месни деликатеси;


– ваучери за промоции, събития и пазаруване на стоки.


Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

 

КЛИЕНТ е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка в www.orion.bg  и е съгласно с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Със заявяване на поръчка КЛИЕНТЪТ – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

 

 

,,Орион Инвест“ ООДне носи отговорност за загуби или повреди,породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени ОБЩИ УСЛОВИЯ. За да поръчатепродукт или да използвате услуга предлагани от www.orion.bg,Вие трябва да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на www.orion.bg  Вие заявявате и гарантирате, че:


– Вие сте навършили 18 годишна възраст;


– Използвате своята действителна самоличност;


– Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация;


– Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

 

Електронна комуникация

Когато посещавате www.orion.bg,поручватепродукти или услуги, Вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на www.orion.bg. С използването на www.orion.bgВие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповестявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изискванияиче тази комуникация е в писмена форма.

2. Поръчки за покупка

За да направи поръчка запредлаганите продукти и услуги от www.orion.bg, КЛИЕНТЪТ е необходимо да предостави изискваната информация и да заяви съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

При поръчка КЛИЕНТЪТ предоставя следната информация:


– за физически лица – име, фамилия, телефон и e-mail;


– за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.


С въвеждането на каквато и да е информация на www.orion.bgВие следва да заявите, че сте съгласни с „Общи Условия” на www.orion.bgкато отбележите полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” при завършване на поръчката.


www.orion.bgпотвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на КЛИЕНТА, което съдържа данни на www.orion.bgи текст
ът(електронна препратка към текста) на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Процес на поръчка за покупкав магазин 

При поръчка за покупка КЛИЕНТЪТ извършва следните последователни действия:
Избира желаните от него продукти, които добавя в своята 
КОЛИЧКА като натисне бутон ПОРЪЧАЙсрещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята КОЛИЧКА (намираща се в горната дясна част на менюто на уеб сайта).


В своята КОЛИЧКА, КЛИЕНТЪТ определя вида и количеството на стоката (ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧКАТА) и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон ПОРЪЧВАНЕ/ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА);

 

За да продължи КЛИЕНТЪТ въвежда информация за име, фамилия, телефон имагазин на фирмата от който ще закупи своите продукти, и натиска бутон ПРОДЪЛЖИ.

КЛИЕНТЪТ потвърждава заявените данни от бутона ПРОДЪЛЖИ.


Поръчката за покупка на стока през www.orion.bgсе счита за извършена след натискане на бутона ПОРЪЧВАНЕ.


При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за www.orion.bgне възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от www.orion.bgчрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на КЛИЕНТА, със следното съдържание:


„Вашата поръчка беше получена и ще бъде обработена”;


Номер на поръчката;


Брой на 
поръчанитепродукти и сума за заплащане;


Магазин от който продуктите да бъдат закупени.

 

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от КЛИЕНТА телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на КЛИЕНТА.

 

ЗАКУПУВАНЕ

След извършване на поръчката, КЛИЕНТЪТ ще получи потвърждение на посочения е-mailадрес. Поръчките приети до 19:00 часа ще бъдат обработени и подготвени за закупуване от посочения от КЛИЕНТА магазин на фирмата на следващият ден след 14:00. Поръчки направени след 19:00 ще бъдат обработени и подготвени за закупуване от КЛИЕНТА на по-следващия ден след 14:00.  КЛИЕНТЪТ трябва да посочи магазин на фирмата, от който да закупи приготвените за него продукти. Магазините на ,,Орион Инвест“ ООД, които ще приемат онлайн поръчки са:

Магазин „Музей на месото“, град Пазарджик

 

Всички цени на уебсайта са за конкретен продукт и включват ДДС.
Поръчки, които са направени в събота до 19:00 ще бъдатобработени и подготвени за закупуванев понеделник след 14:00. В неделя и на официални празниционлайн поръчки не се приемат.За повече информация свържете се с наш представител на посочения телефон за контакти. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за закупуванена стокатаот посочения от него магазин на фирмата.

 

ПЛАЩАНЕ

Всички цени в онлайн платформатаса в български лева.Дължимата сума за стоките в онлайн платформата са приблизителни. Финалната цена се заплаща в магазина при получаване на стоката, след издаване на касов бон. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Онлайн платформата www.orion.bgспазва правилата на ЕС(Европейски Съюз)за защита на потребителите, коитогарантират, че когато купувате стоки и услуги вЕС разполагате с ясна информация за продуктите или услугите, които купувате, за тяхната цена, транспортни разходи и разходи за доставка, както и за вашите права, когато възникнат проблеми.,,Орион Инвест“ ООД ще предостави възможност на КЛИЕНТА да провери стоката преди закупуване. Проверката се прави без да се нарушава цялостта на продукта. Поради естеството на стоката, връщане и рекламации след напускане на фирмения магазин не се приемат. 

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

,,Орион Инвест“ ООДпредоставя прозрачност запроцесапо обработка на Вашите лични данни. За това, с настоящата „Политика за защита на личните данни“Ви информираме за всички аспекти, на това как и защо сесъбирати обработватВаши лични данни и правата, които имате във връзка с това. В случай на въпроси, моля свържете се с нас.

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
,,Орион Инвест“ ООД


,,Орион Инвест“ ООД,със седалище и адрес на управление:град София, община Столична, улица Света София № 8, ЕИК 112601497предлагауслугата „подаване на поръчка“ за стоки в онлайн платформаwww.orion.bg.


,,Орион Инвест“ ООДсъбира, съхранява и обработва лични данни съобразно изискванията наРегламент 679/2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни,  Закона за защита на личните данни всичк други нормативни актове на българското и европейско право и единствено за цели, свързани с упражняването на правата и изпълнението на задълженията на страните по настоящия договор, например за изпълнение на направените от клиентите поръчки, както и с оглед идентификация на клиента и индивидуализиране на съответния клиентски профил.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НИ С ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашите лични данни се обработват набаза наследните основания:


1. 
КогатоВие поръчате някои от нашите продукти;


2. 
Когатонормативните актове ни задължават;


3. 
Когато получим Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи.


Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Събираме и обработваме Ваши лични данни с цел да Ви предоставяме услугите, които предлагаме. Стремим се непрекъснато да подобряваме нашето обслужване и да създаваме максимално удобство на всички наши потребители и клиенти. Поради тези причини сме изградили договорни партньорства и принципи, с които да задоволим в максимална степен всички Ваши потребности при използване на услугите на нашия електронен магазин и да гарантираме сигурността на личните Ви данни. Това са данните, които Вие ни предоставяте при регистрация в електронния магазин или когато правите поръчки без регистрация. Информацията постъпва при нас и при употреба на функционалностите на сайта и посредством бисквитки (cookies). При използването на сайта и нашите услуги не събираме, нито обработваме определените като чувствителни данни, по смисъла на от Общия регламент за защита на личните данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Личните данни, които събираме са от лицата, за които се отнасят. Не събираме данни за малолетни и непълнолетни лица. Не извършваме автоматизирано вземане на решения с Лични данни.

 

КАК И ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Използваме данните, които ни предоставяте, за:

·       да обработваме Вашите поръчки;

·       да държим обратна връзка с Вас за статуса на Вашата поръчка, за потвърждаване на окончателната крайна сума на Вашата покупка и потвърждаване на доставката;

·       да се свързваме с Вас в случай на проблеми около поръчкатана Вашите артикули;

·       да коригираме или анулираме Ваши заявки;

·       да отговаряме на Ваши запитвания и да Ви информираме за услуги;

·       да Ви изпращаме материали с директни маркетингови цели, за които сте дали съгласие – като информационни бюлетини, новини и промоционални предложения;

·       да анализираме клиентската Ви история, с цел да Ви предоставяме преференциални услуги и цени;

·       да анализираме и подобряваме качеството на услугите, които предлагаме, за да повишаваме удовлетвореността на потребителите;

·       да предотвратяваме случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги;

·       да Ви изпращаме важни съобщения и известия;

·       за счетоводна отчетност; 

·       за спазване на законови нормативни задължения

 

За изпълнение на законови задължения

·       Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, наложени от нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и пред други компетентни органи в случай на законови основания;

·       Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове;

·       Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн

Данни за идентификация, които Вие ни предоставяте при извършване на поръчка:

·       Имена, телефонен номер иелектронна поща за контакт;

·       При издаване на фактура – законосъобразните данни за фактуриране;

·       При изискване на други документи е възможно да поискаме и други лични данни


Анонимизирани данни
 

 

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание: Уебстраницата, която Ви е препратила към нас; IP-адрес; Дата и продължителност на достъпа; Количеството на прехвърлените данни; Информация за браузъра и операционната система, които ползвате; „Бисквитки“. 

Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадена хакерска атака. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни. Данните могат да се използват за статистически цели и анализи.

 

При използването на сайта и нашите услуги не събираме и не обработваме данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот, за сексуалната ориентация или данни относно присъди.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

За да осигурим адекватна защита на данните на нашето дружество и на нашите клиенти, ние прилагаме всички необходими мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данните (Регламент (ЕС) 2016/679), както и най-добрите ни познати практики, подпомагащи процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите лични данни.  

ПРАВАТА ВИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ
Като потребители можете да упражните своите права чрез нашия сайт или на горепосочените данни за контакт с нас.

 

Вие притежавате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

•Информираност (във връзка с обработването на личните данни);
•Достъп до собствените си лични данни;
•Коригиране (ако данните са неточни);
•Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
•Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
•Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
•Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
•Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:

•Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
•Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

,,Орион Инвест“ ООД не е длъжен да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранява и обработва за:

·       Спазване на правно задължение, което изисква обработване;

·       За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

•В случай, че упражните правото си да бъдете забравени, ние ще изтрием всички Ваши данни, с изключение информацията, която е необходима, за да удостоверим, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02 915 3 518

уебсайт: www.cpdp.bg

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.